فهرست سیاه شرکتها

عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت مهار فن ابزار
به علت عدم اجرای تعهدات در خصوص نصب و راه اندازی  و ارائه خدمات پس از فروش، از سوی شرکت مهار فن ابزار، با مدیریت آقای مهندس مرعشی، ضروری است کلیه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تا اطلاع ثانوی از خرید هرگونه تجهیزات از این شرکت خودداری نمایند. لینک نامه مربوط را ملاحظهبفرمایید.
عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت آرمان پارس
ه اطلاع کلیه دانشگاه ها و مراکز زیرمجموعه وزارت علوم می رساند به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت آرمان پارس، با مدیریت سرکار خانم رشیدیان، ضروری است تا اطلاع ثانوی از خرید هرگونه تجهیزات از این شرکت خودداری کنند. در صورت خرید از این شرکت، همه مسئولیت ها و عواقب آن بر عهده خریدار خواهدبود.
عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت آرمیتا طب نوین
شرکت آرمیتا طب نوین به مدیریت خانم مهمانچی، بعلت عدم اجرای تعهدات در خصوص نصب و راه اندازی تجهیزات و همچنین ارائه خدمات پس از فروش، در لیست سیاه دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری قرار گرفته است. از این رو مقتضی است تا اطلاع ثانوی از خرید هر گونه تجهیزات از این شرکت خودداری فرمایید، بدیهی است در غیر اینصورت عواقب آن بر عهده خریدار خواهد بود.