کتاب استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه ها و کارگاه منتشر شد

کتاب استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه ها و کارگاه منتشر شد

کتاب استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست در آزمایشگاه ها و کارگاه به قلم دکتر محمد صادق علیائی، معاون دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری و دبیر شبکه آزمایشگاه های علمی ایران و دکتر محمد حسین رسولی فرد عضو هیأت علمی و مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان تألیف و منتشر شد.
کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی در دانشگاه شیراز برگزار شد

کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی در دانشگاه شیراز برگزار شد

کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز واقع در پردیس ارم برگزار شد.
کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM در دانشگاه شیراز برگزار شد

کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM در دانشگاه شیراز برگزار شد

کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز واقع در پردیس ارم برگزار شد.
کارگاه آموزشی نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه STA-TG برگزار شد

کارگاه آموزشی نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه STA-TG برگزار شد

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایلام در راستای ارتقاء میزان خدمات به متقاضیان اقدام به نصب، راه¬اندازی و آموزش دستگاه STA-TG (NETZSCH- آلمان) نموده است.
کارگاه آموزشی نصب، راه¬اندازی و آموزش دستگاه BET برگزار شد

کارگاه آموزشی نصب، راه¬اندازی و آموزش دستگاه BET برگزار شد

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه (BET، Brunauer-Emmett-Teller) مدل Belsorp-miniII ساخت کشور ژاپن در تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایلام نصب و راه اندازی شد. محتوی این کارگاه سه روزه پیرامون آموزش مطالب تئوری و عملی دستگاهBET به کارشناسان آزمایشگاه بود.