اولین جلسه تأسیس انجمن آزمایشگاه های علمی برگزار شد

اولین جلسه تأسیس انجمن آزمایشگاه های علمی برگزار شد

اولین جلسه تأسیس انجمن آزمایشگاه های علمی در دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهش و فناوری در تاریخ ۲/۳/۹۶ تشکیل شد.
کارگاه دو روزه آموزشی سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بین الملل امام خمینی

کارگاه دو روزه آموزشی سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بین الملل امام خمینی

کارگاه دو روزه آموزشی ایمنی و بهداشت در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی
دومین کارگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) در آزمایشگاه ها و کارگاهها در مرکز تهران شمال برگزار شد

دومین کارگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) در آزمایشگاه ها و کارگاهها در مرکز تهران شمال برگزار شد

دومین کارگاه یکروزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) در آزمایشگاه ها و کارگاهها به همت اداره آزمایشگاه قطبی استان در مرکز تهران شمال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ برگزار شد.
برگزاری دومین کارگاه یکروزه HSE در مرکز تهران شمال

برگزاری دومین کارگاه یکروزه HSE در مرکز تهران شمال

برگزاری دومین کارگاه یکروزه HSE به همت اداره آزمایشگاه قطبی استان